Wednesday, 1 January 2014

New Year Resolutions

Ghyan ghyan korbo na.

Roga hobo, roga thakbo.

Bokhey jabo. Ja ja etodin korini othocho korar ichchhe chhilo, sheishob jabotiyo bokhatepona ei bochhor korbo.

Galagali shikhbo.

Porashona korbo.

Chhobi ankbo.

Boi porbo, select kore.

Cinema dekhbo, porisrom kore collect kore.

Ghyan ghyan korbo na.

Oshudh khabo. Course complete howa porjonto.

Shajbo. Cosmetics kinbo. Parlour jabo niyom kore. "Ki hobe!" bolbo na, ba bhabbo na.

Ghyan ghyan korbo na.